Klubkalender 2021 er opdateret.

Efter en korrekturlæsning af bestyrelsen og udvalgene er der lavet rettelser til klubkalenderen. Bestyrelsesmøder er lagt ind, SUP klubaftener fremgår nu, og mandeturen er flyttet. Generalforsamlingen er udsat, og der er ikke pt. fastlagt en ny dato.

I forbindelse med genåbningen efter COVID-19 må der forudses flere ændringer – især i 1. halvår.

Du finder klubkalenderen i hovedmenuen på vores hjemmeside.