Udvalg - kontaktinformation

Havneudvalg:

Ansvarlig for havnepladser:

Diana Welling Jørgensen, Havnekoordinator: Kontaktes via e-mail: havneudvalg.rds@gmail.com

Telefoniske henvendelser af akut karakter, er som udgangspunkt muligt mandag – torsdag efter kl. 15:30 på tlf. nr. +45 42 65 89 69


Kasserer:

Lezanne Holm – kontaktes via e-mail: bogholderi.havneudvalg.rds@gmail.com

Klubhus

Kurt Andreasen, Email: kurtandreasen007@gmail.com, tlf: 40 17 25 43

Aktivitetsudvalg

Tager sig af arrangementer i sæsonen, som pinsestævne, madlavning til søs

Koordinator: Vakant/ledig.

Projektudvalg

Tager sig af vedligehold af klubbens bygninger og arealer

Jørgen Lakkenborg, Email:j.lakkenborg@gmail.com, tlf: 42 68 14 92

Sejlerskolen

Tine Bræmer, Email: tine@br-j.dk, tlf: 41 26 65 12

Junior Sejlerskolen

Koordinatorer:
Tom Mark 23 23 39 18
Jens Christian Vølver 60 19 96 27

Instruktører:
Anton
Frederik
Jens

Kapsejladsudvalg:

Niels Nielsen
E-mail: niels@itj.dk
Tlf.: 27 14 84 27

Dommere: Vakant/ledig.

Randers Sejlklub Stand Up Paddle

Terkel Sørensen: gitkel@yahoo.dk, tlf. 22 55 10 24

Mette Daugbjerg Møller: medden@gmail.com, tlf. 26 27 17 45

Revisor

Kai Jensen

Suppleant: Annette Adelhardt

Hjemmeside- & medieudvalg

Redaktør / Nyheder / Klokkebøjen:

Per Christensen: per@perma.dk, tlf: 61 65 93 86

Hjemmesideansvarlig:

Kia Allentoft Jørgensen, kia@kadesign.dk: tlf. 31 31 12 52