Den historiske protokol

Et unikt stykke håndværk opbevares på Randers Sejlklubs vegne i Stadsarkivet i Randers: En kaligraferet gengivelse af Randers Sejlklubs historie prydet med klubmæssige og maritime vignetter. Ingeniør Knud G. Holleufer udarbejdede dette værk til sejlklubbens 75 års jubilæum i 1952. Siden har andre været betroet opgaven med en tekstmæssig fortsættelse, og senest i 2013 blev protokollen a’jourført med teknisk hjælp fra bogtrykker Lars Gardum Andersen m.fl.

Med dette link på sejlklubbens hjemmeside kan klubbens medlemmer, (lokal)historisk interesserede og sejlere generelt fordybe sig i, hvordan sejlsporten har udviklet sig i Randers gennem årene, og hvorledes klubbens liv har formet sig siden etableringen af Randers Sejlklub i 1877. Randers Sejlklub, protokol 1877-2012 (Tryk på linket, det kan tage lidt tid da det er en stor fil)

Såfremt man skulle ønske at tage originaludgaven af protokollen i øjesyn, må henvendelse rettes til Randers Stadsarkiv, Kulturhuset, Randers. Udover protokollen er der også supplerende materiale vedrørende sejlklubben, der er indleveret på Randers Stadsarkiv.

Randers, januar 2017

Aksel Thorsen / Ole B. Kristensen