Persondatapolitik

Persondatapolitik for Randers Sejlklub – cvr nr. 30392752.

Marts 2022.

 

Vi sikrer dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Medlemsdata fremgår af dokumentet ”Optagelsesbegæring” som findes på vores hjemmeside.

Der er tale om ”almindelige personoplysninger” som ikke er person følsomme.

 

Da vi driver en junior sejlerskole er det lovpligtigt at indhente Børneattester.

Disse attester er ikke registreret i medlemsdatabasen.

En kopi af attesterne befinder sig i et aflåst skab, hvortil kun bestyrelsen har adgang.

Kun gældende attester opbevares, idet vi årligt vedligeholder arkivet.

 

Data anvendes til kommunikation med medlemmerne, som post, mail og telefon samt til opkrævning af kontingent.

Desuden anvendes nødvendige dele af medlemsdata i vores udvalg.

Vi indberetter dele af medlemsdata til Dansk Sejlunion.

Vi sender ikke medlemsdata til tredje part. (firmaer/personer) uden for medlemskredsen.

 

Vi benytter et standard Foreningssystem ”Winkas” til registrering af medlemsdata.

Der er tale om en hosted løsning, hvor Winkas har ansvaret for datasikkerhed.

Vi har en databehandler aftale med Winkas.

 

Kassereren har adgang til Winkas og kassereren har ansvaret for løbende at vedligeholde medlemskartoteket.

 

Kassereren downloader en Excel fil til egen computer. Denne computer er sikret ved adgangskode – som løbende skal udskiftes – samt løbende opdatereringer af sikkerhed.

Der sendes lejlighedsvis en Excel fil til den øvrige bestyrelse, som har en tilsvarende sikkerhedsløsning.

 

Havneudvalget er en selvstændig enhed under Randers Sejlklub.

Medlemsdata fremgår af dokumentet ”Ansøgning om bådplads” som findes på vores hjemmeside. Der er tale om ”almindelige personoplysninger” som ikke er person følsomme.

Data anvendes til kommunikation med bådejerne og til opkrævning af havneafgift.

Der sendes ikke medlemsdata til tredje part. (firmaer/personer) uden for bådejerkredsen.

 

Medlemsdata vedligeholdes af kassereren i Havneudvalget i et Excel regneark.

Kassereren anvender desuden Navision C5 og BSWeb online ifm. kontingentopkrævning og registrering af betaling.

Kassererens PC er sikret ved adgangskode og løbende opdateringer af sikkerhed.

Der sendes lejlighedsvis en Excel fil til havnepladskoordinatoren, som har en tilsvarende sikkerhedsløsning.

 

Bestyrelsen og havneudvalget fremgår af vores hjemmeside – www.randerssejlklub.dk