Ophold i vandet

VIGTIG PERSONLIG
INFORMATION

Inden du bevæger dig ud på vandet og udøver vandsportsaktiviteter skal Randers Sejlklub gøre opmærksom på følgende:
Det er på eget ansvar at opholde sig i vandet omkring Randers havn.

1.
Der kan ikke garanteres god badevandskvalitet i havnebassinerne, grundet at havnebassinet ligger i et område med regnvandsbetingede overløb fra kloak og regnvandsledninger. Ved overløb anbefales det at vente 3-4 dage før der bades i vandet.

2.
Har du åbne sår eller rifter i huden, anbefaler vi at du, undgår at springe/bade i vandet.

3.
Når du opholder dig i vand/har kontakt med vand, der løber gennem byområder, vil der kunne være en mindre risiko for infektion med virus (Leptospiose) og bakterier (E. coli og Enterokokker). Skulle du indenfor de næste 4-14 dage efter ophold i vandet få kraftigt maveonde, udslæt eller influenza lignende symptomer, anbefaler vi dig straks at kontakte din læge herom og oplyse, at du har været i vandet i Randers Havn.
Disse forholdsregler videregives på foranledning af Randers Kommune.

 

Vi ønsker dig en god oplevelse!


Med venlig hilsen
Randers Sejlklub