Klubkalender 2021 er opdateret.

Efter en korrekturlæsning af bestyrelsen og udvalgene er der lavet rettelser til klubkalenderen. Bestyrelsesmøder er lagt ind, SUP klubaftener fremgår nu, og mandeturen er flyttet. Generalforsamlingen er udsat, og der er ikke pt. fastlagt en ny dato. I forbindelse med genåbningen efter COVID-19 må der forudses flere ændringer – især i 1. halvår. Du finder […]

Sommertid – forårsklargøring af ankerbøjer.

Fotos: Thorkil Møller-Hansen Ankerbøjerne til udlægning i Randers Fjord blev klargjort fredag den 26. marts 2021 af den gamle garde bestående af: Thorkil Randers Sejlklub. Jørgen 1943. Per Dronningborg Bådelaug. I løbet af uge 13/2021 vil Randers Havn sørge for, at de 7 ankerbøjer bliver lagt ud i Randers Fjord til glæde for de sejlende. […]