Påskehilsen fra bestyrelsen

En sejlklub i coronatid

Det har været en meget stille vinter i Randers Sejlklub! Coronavirus har sat sine tydelige spor, og mange af vores sædvanlige aktiviteter har måttet aflyses eller udsættes. Det gælder både afslutningsarrangementer, afriggerfest, jule- og nytårsarrangementer, skippermøde, teoriaftener og generalforsamling.

I klubben følger vi anvisningerne fra myndighederne og Dansk Sejlunion – og de mange restriktioner med forsamlingsforbud, afstand, mundbind og lukkede klubhuse kender vi efterhånden kun alt for godt. Indimellem tænker vi vel alle – er det virkelig nødvendigt? – men vi kan ikke se bort fra, at der er en reel smitterisiko, ligesom der i klubben er mange ældre, som er i en særlig risikogruppe.

Vi må desværre leve med restriktionerne lidt endnu. Der er stadig lukkede klubhuse og forsamlingsforbud, men begrænsningerne bliver dog gradvist lempet, og vi kan uden de store problemer komme til at gøre vores både forårsklar.

Nu kommer heldigvis den gode tid, hvor vi skal have presenningerne af bådene, og hvor forventningerne til den nye sæson skal slippes løs. Vi skal nyde gensynet, hjælpsomheden og den gode stemning på vinterpladsen – naturligvis med god afstand – for i Randers Sejlklub passer vi rigtig godt på hinanden. Situationen med coronavirus har også fået flere til at søge mod vandet, og klubben står stærkt ved indgangen til den nye sæson med 283 medlemmer – heraf 27 i sejlerskolen, 15 i juniorsejlerskolen og 57 i SUP.

Den opdaterede klubkalender er netop blevet udsendt. Den er fyldt med gode aktiviteter hele sæsonen, som vi håber kan gennemføres uden for mange begrænsninger. Vi vil alle gerne støtte op om aktiviteterne, og i bestyrelsen arbejder vi bl.a. på at skaffe penge til en længe tiltrængt udskiftning af vores jollerampe og til yderligere opbevaringsplads for vores mange SUP boards. Vi har også fået lavet ny ventilation i restauranten, mens den har været nedlukket – og vi glæder os nu til, at den kan lukke op for servering udendørs fra den 21. april og indendørs fra den 6. maj.

Tak til alle jer, der bakker op om Randers Sejlklub – også i en svær tid! Tak for den store hjælpsomhed, som man møder blandt jer, og som gør vores klub til et godt sted at være. Det er jer, der sørger for, at vi kan leve op til klubbens mission om at fremme sejlsporten og sikre et godt kammeratligt sammenhold.

Bestyrelsen i Randers Sejlklub ønsker alle medlemmer og jeres familier en rigtig god påske – og en aktiv sæson 2021 med mange gode oplevelser på vandet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen