Udkig under solosejlads.

Når du sejler i dit fritidsfartøj må du gerne sejle alene. Men reglerne om udkig gælder stadig. Du skal holde udkig under sejladsen.

Du må godt sejle alene i sit fritidsfartøj, hvis fartøjets fører har vurderet, at forholdene tillader det, og du kan holde behørigt udkig under sejladsen.

Søfartsstyrelsen anbefaler dog, at du sejler flere personer ad gangen. Hvis du sejler alene, er der en række risici punkter der skal vurderes, bl.a.:

Hvis du sejler alene, så husk:

  • Krav om at holde udkig.
  • Hvor lang tid skal sejladsen vare?
  • Hvor erfaren er føreren (uddannelse, kompetencer, fysik)?
  • Fartøjets beskaffenhed og indretning (selvstyrer, anker, radio, mv.)
  • Personlig sikkerhed herunder forholdsregler mod overbordfald.

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside HER