Peter Ilsvard – nyt æresmedlem i Randers Sejlklub.

Ved ordinær generalforsamling den 15. marts 2023 blev der valgt et nyt æresmedlem af klubben.

Formand Peter Kjær motiverede indstillingen således:

Efter vores vedtægter, så kan æresmedlemmer – på bestyrelsens forslag – vælges af generalforsamlingen. Beslutningen kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer kan tilslutte sig forslaget – og spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Klubben har aktuelt ingen æresmedlemmer – efter at vi i det forgangne år mistede vores tidligere formand Aage Larsen – og vi har nu i bestyrelsen fundet, at tiden er inde til at stille et nyt forslag.

Bestyrelsen vil derfor gerne indstille et mangeårigt medlem, som – udover at være et positivt menneske og en god og hjælpsom sejlerkammerat – også har gjort en helt særlig indsats for at skabe en aktiv og velfungerende sejlerskole i Randers Sejlklub. Han har over lang tid påtaget sig en løbende forpligtelse – og er mødt op, både når det var lysten der drev, og når det var pligten der kaldte. Indsatsen er da heller ikke gået ubemærket hen – han er to gange blevet hædret med Sejlerlaugets pokal for særlig indsats.

Nu er navnet nok ikke svært at gætte – men lad mig afsløre, at bestyrelsen gerne vil indstille Peter Ilsvard som nyt æresmedlem i Randers Sejlklub.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling af Peter Ilsvard som nyt æresmedlem af Randers Sejlklub.