Georg Stage passerer Kanaløen på vej mod Grenå.

Efter at have ligget i Randers havn siden onsdag har skoleskibet Georg Stage nu forladt os og er på vej mod Grenå. Vinden passede bedre til at sejle nordpå, så skibet endte i Frederikshavn. Du kan læse mere om skibets besøg i Randers i ugeaviserne fra denne uge.

Passerer Kanaløen.
Ude af Randers Fjord.