Marts

03. kl. 19.00 Teoriaften i klubhuset

17. kl. 19.00 Teoriaften i klubhuset

April

07. kl. 19.00 Teoriaften i klubhuset

16. kl. 10.00 Klargøring af Filur

17. kl. 10.00 Klargøring af Filur

22. kl. 10.00 Søsætning og rigning af Filur

23. kl. 10.00 Søsætning og rigning af Filur

24. kl. 10.00 Søsætning og rigning af Filur

Maj

02. kl. 17.45 Sejlerskolen starter

Juni

06. Mandagsholdet sejler Filur til Udbyhøj (tidspunkt aftales)

19. kl. 10.00 Sommertur med Sejlerskolen

30. Torsdagsholdet sejler Filur til Randers (tidspunkt aftales)

Sommerferie i ugerne 27, 28, 29 og 30

August

01. kl. 17.45 Sejlerskolen starter efter ferien

02. Tirsdagsholdet sejler Filur til Udbyhøj (tidspunkt aftales)

25. Onsdagsholdet sejler Filur til Randers (tidspunkt aftales)

27. kl.10.00 Filur deltager i Kanaløen Rundt, Besætning og instruktør vælges blandt interesserede.

September

Uge 38 er sidste undervisningsuge

24. kl. 10.00 Filur rigges af og klargøres til optagning

30. kl. 19.00 Evaluering og fællesspisning i klubhuset

Oktober

08. kl. 10.00 Filur vinterklargøres

09. kl. 10.00 Filur vinterklargøres

Obs. der er ingen undervisningen på helligdage, medmindre andet aftales med instruktøren.