En familiær hilsen til Majestæten

Når kongeskibet den 31. august 2023 anløber Randers Havn, vil Dronningen møde en særlig hilsen fra Majestætens egen oldefar. Det var nemlig Kong Frederik den 8., som gav tilladelse til, at Randers Sejlklub kunne benytte en særlig udgave af yachtflaget med en femtakket stjerne i guld.   

Kongen havde ved ”allerhøjeste resolution” af 15. august 1865 givet tilladelse til, at alle danske lystfartøjer kunne føre et yachtflag. Yachtflaget er Dannebrog som splitflag forsynet med bogstaverne Y.F. i guld. Flagets farve er orlogsrød, som er lidt mørkere end det almindelige Dannebrogsrød.

Efter resolutionen i 1865 havde Dansk Forening for Lystsejlads (nu Kongelig Dansk Yachtklub) i 1873 fået tilladelse til at føre tre guldstjerner i yachtflaget, og i 1882 fik Smaalandenes Sejlselskab tilladelse til at føre to korslagte S’er i yachtflaget. Det har sikkert været en inspiration for Randers Sejlklub til også at søge om særligt mærke.

Bestyrelsen for Randers Sejlklub havde egentlig ønsket at benytte et kors som særligt mærke. Det kunne Marineministeriet imidlertid ikke anbefale, da et kors også var Viceadmiralens kendingsmærke. Derimod havde ministeriet ingen indvendinger mod klubbens sekundære ønske om at benytte en femtakket stjerne i guld.

Marineministeriet indstillede derfor til Kongen, at ”Majestæten allernådigst” skulle give tilladelse til, at lystfartøjer tilhørende Randers Sejlklub kunne føre yachtflag med en femtakket stjerne i guld. Den 29. maj 1889 blev indstillingen bifaldet af Kongen på Amalienborg, og siden da har medlemmer i Randers Sejlklub kunnet føre dette særlige mærke i yachtflaget på deres lystfartøj.

Randers Sejlklub blev stiftet den 24. juni 1877 – oprindeligt under navnet Foreningen for Lystsejlads på Randers Fjord og Gudenaa – og er dermed blandt de allerældste eksisterende sejlklubber i Danmark.

Her – 146 år senere – er Randers Sejlklub stadig en stærk og aktiv forening, med mange medlemmer i sejlbåde og motorbåde, med sejlerskole for juniorer og voksne og med Stand Up Paddle-aktiviteter i det dejlige rekreative område omkring Randers lystbådehavn.

Kom og vær med, når H.M. Dronningen besøger Randers d. 31. august. Kongeskibet lægger til ved Kulkajen og har afsejling fra Randers ca. kl. 21.30, hvor der også vil være stort festfyrværkeri.

 

Særligt for alle medlemmer af Randers Sejlklub

Vær med til at skabe en stor lysfest! Sæt festligt lys på din båd og vær med til at skabe en god stemning i havnebassinet Randers Havn torsdag d. 31. august i tidsrummet 20.00 – 22.00. Vi ses.

Se invitation her.