Stort fremmøde til Standerhejsning 2016.

RSK_Klubstander2016aPå månedens sidste dag den 30. April 2016 blev Standerhejsning 2016 gennemført med rigtig mange deltagere. Sejlsæson 2016 er nu for alvor skudt igang. Først var vi alle udenfor for at gennemføre selve standerhejsningen. Efter en indledende, højt motiverende tale fra Peter Ilsvard blev det tid til at sætte klubstanderen. Pludselig stod der en mand med en pistol. Nogle mente, det var James Bond. Ihvertfald havde han “License to Kill”, men den stammede fra en slagtervirksomhed. Pistolen var en signalpistol, og der lød en højt brag, som signalerede, at ophalingen kunne begynde. De meget erfarne ophalere gennemførte ophalingen uden problemer, og et skud nummer to med signalpistolen markerede, at klubstanderen var på plads. Nu vajer den over klubhuset indtil sæson2016 er slut, men det varer heldigvis længe. Så blev der sunget med stemningsfuld harmonika akkompagnement, og der blev råbt hurra for Randers Sejlklub.

Herefter var der informationsmøde i Restaurant Sejlklubben, hvor en professionel tjenerstab sørgede rigtig godt os. Bestyrelsen og udvalgene sørgede for en veltilrettelagt og grundig gennemgang af en række emner og planlagte aktiviteter.  De væsentlige detaljer vil blive gengivet her på hjemmesiden og i klubbladet Klokkebøjen. Der blev kraftigt opfordret til aktivt at deltage i klubaktiteterne og til at hjælpe med klubarbejdet. Vi er nødt til at løfte i flok og bidrage med de talenter, vi hver især besidder.

“Vi sejler ikke i samme skib, men vi er alle i samme båd.”

Ungdomsafdelingen smøgede straks ærmerne op og gik igang med klargøring af deres mange både. Randers Sejlerskole har fået skolebåden FILUR i vandet, og snart kommer masten på, så den bliver klar. Der er indkøbt en båd mere til Randers Sejlerskole, så FILUR får snart en makker til at hjælpe med at imødekomme ønsket om at lære at sejle sikkert hos et højt antal deltagere i Randers Sejlerskole i sæson 2016. Rigtig mange har  fået øjnene op for betydningen af et aktivt fritidsliv med mulighed for at møde andre spændende mennesker og sejle mod fjerne horisonter. Det behøver ikke være en tur på oceanet. Sejlads på Randers Fjord og i de indre danske farvande kan give fantastiske oplevelser.

Klubstanderen er sat, og sejlsæson 2016 er igang. God fornøjelse.

RSK_standerhejsning2016RSK_klar til standerhejsningRSK_SlagterRSK_der halesRSK_ungdomRSK_Filur2016