Knob, stik og splejsninger.

Medens foråret lader vente på sig, er der fuld gang i forberedelserne til den kommende sæson. Randers Sejlerskole afholdt den 05. marts 2017 et godt besøgt arrangement i klubhuset. Nye og erfarne sejlere fik prøvet kræfter med deres kunnen indenfor knob, stik og splejsninger. En god håndtering af tovværk er med til at flytte dig fra at være landkrabbe til at blive en erfaren sejler. Under sejlads kan viden og færdigheder med tovværket være afgørende for sikkerheden og være med til at undgå ærgelser.
Knap 20 sejlere havde valgt at dygtiggøre sig denne søndag, medens regnen silede ned udenfor. Under særdeles kyndig ledelse af Mogens Exner kom deltagerne igennem de vigtigste knob og stik. Instruktøren foreslog, at deltagerne øvede og øvede, så det enkelte knob sad i hånden. Erfarne deltagere var gode til at støtte mindre erfarne deltagere.
Randers Sejlerskole havde sørget for kaffe og wienerkranse, og til frokost blev grillen tændt op. Under indtagelse af en mindre sejlermenu kunne deltagerne berette om deres oplevelser med tovværket. Nogle havde øvet sig så meget, at de tilmed kunne binde visse knob med armene på ryggen. At være sejler er ikke kun at have en aktiv fritid. Der er i høj grad også mulighed for at udvide og udvikle sine sociale netværk, hvilket kan være en fordel, hvis man får brug for hjælp til søs eller i fremmed havn.
At dømme efter deltagernes engagement, smil og snak, så var arrangementet en succes for de, der havde valgt at bruge dagen i Randers Sejlerskole.

Tekst og billeder: Per Christensen