Instruktørkursus 2016 – Randers Sejlerskole

Hjemmesiden har modtaget hele to indlæg fra instruktørerne Lise og Peter fra Sejlerskolen. Du kan læse indlægene her og også se billeder fra dagen. Mange tak for jeres engagement !

Nedenstående indlæg skrevet af Lise Søgaard Johannsen

Lise1Kirsten Rambøl, Formand for Nordøstjysk Kreds, havde indbudt instruktørerne fra kredsens sejlerskoler til et arrangement, hvor der var sørget for alt. Sejladschef Steen Wintlew- Jensen fra Dansk Sejlunion ledte sikker og underholdende igennem et dagsprogram, der bød på en god blanding af informationer og øvelser, så det aldrig nåede i nærheden af at blive kedeligt.

Der blev fortalt, forklaret, stillet spørgsmål, snakket, øvet, delt erfaringer og kommet hinanden ved. Emnerne var mange og spændte bredt: Afklaring vedrørende ansvar, eleven i centrum, kommunikation, indlæringsmetoder og planlægning af konkrete undervisningssituationer. Deltagernes baggrunde og indfaldsvinkler var lige så varierede, med instruktører fra Strandby, Nibe, Aalborg, Mou- Bro, Egense, Hobro, Mariager og sidst men ikke mindst, Randers, som var præsenteret med 9 instruktører (Peter Ilsvard, Peter Kjær, Polle Jeppesen, Finn Albrechtsen, Jesper M. Pontoppidan, Simon Kjær, Jan Nielsen, Per Herlevsen og Lise S. Johannsen). Alle drog fra Ålborg, mættede med undervisningsmaterialer, idéer til undervisning og mod på en sæson med gode oplevelser.

Formålet med det årlige møde er at styrke sejlsportens udbredelse, danne netværk og give instruktører et godt fundament til at lære fra sig og uddanne nye, glade sejlere.

I denne omgang et stort tak til Niels Henriksen og Sejlklubben Limfjorden for god beværtning.

Det var godt! v. Lise J.

Dansk SejlunionNordøstjysk kreds er en af de 13 decentrale kredse i DS og strækker sig fra Skagen, over Aalborg og ned til Randers.

Læs mere om DS organisation og kredse på

http://www.sejlsport.dk/mere/dansk-sejlunion/organisation/kredse

Obs.: Kredsen efterlyser en frivillig koordinator, som vil stå for koordinering af sejlerskole-netværkets møder og håndtere de gode idéer, der måtte være iblandt os.

 

Nedenstående indlæg skrevet af Peter Kjær

Lørdag den 6. februar [2016] afholdt Dansk Sejlunion, Nordøstjysk kreds, sejlerskoleinstruktørkursus med knap 30 deltagere. Kurset blev holdt i de hyggelige klublokaler hos Sejlklubben Limfjorden i Vestre Bådehavn i Aalborg, og Randers Sejlerskole var stærkt repræsenteret med ni deltagere.

Sejladschef Sten Wintlev-Jensen fra Dansk Sejlunion stod for dagens program, der omfattede både sejlerskolernes praktiske forhold, som sikkerhed, ansvar og forsikringer, og instruktørernes opgaver med lektionsplanlægning og praktisk instruktion.

Gruppearbejde, diskussion og erfaringsudveksling foregik dagen igennem med stor entusiasme. Det var tydeligt, at en god organisering af sejlerskolens arbejde og god planlægning af undervisningen gør opgaven meget lettere for de frivillige instruktører. Det var også tydeligt, at sejlerskolerne er rigtig vigtige for at rekruttere nye medlemmer til sejlklubberne og for at sikre, at de nye medlemmer får en god og vedvarende tilknytning til klubben.

Endelig var det rart at opleve, at Randers Sejlklub med vores sejlerskole – i al beskedenhed – klarer sig rigtig godt sammenlignet med andre sejlklubber.

Stor tak til Nordøstjysk kreds og Sejlklubben Limfjorden for et vellykket arrangement i hyggelige rammer.

Peter Kjær

Instruktør-nybegynder

Holdbillede
Sejlerskoleinstruktørkursus i Nordøstjysk kreds. Fra Randers Sejlklub deltog sejlerskoleleder Peter Ilsvard samt instruktørerne Finn Thrue Albrechtsen, Pauli Jeppesen, Lise Søgaard Johannsen, Per Herlevsen, Peter Kjær, Simon Kjær, Jan Nielsen og Jesper Pontoppidan.

Sejlerskole Instruktørkursus

Sejlerskole Instruktørkursus

 

Sejlerskole Instruktørkursus

Sejlerskole Instruktørkursus

Sejlerskole Instruktørkursus

Sejlerskole Instruktørkursus