God respons fra medlemmer på Bestyrelsens opfordring.

Mange medlemmer meldte tilbage på vores opfordring.

Konkret har vi nu fået:

  • 10 medlemmer mere, som gerne vil hjælpe aktivitetsudvalget med at holde klubhus og
  • udendørsarealer.
  • 3 instruktører til Sejlerskolen.
  • 3 medlemmer som vil stå for redaktionen af vores Hjemmeside og Klokkebøjen.

Vi mangler nu kun:

  • 1 bådsmand til Sejlerskolen
  • 2 instruktører til sejlerskolen.
  • 1 grej ansvarlig til Juniorafdelingen

Håber der en nogle af jer som vil melde sig.

Vi vil gerne sige tak til vores medlemmer. Og konstatere vi har en rigtig god sejlklub.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen

Randers Sejlklub

Ole, Peter, Ivan, Tommy og Marianne.