Havnemanøvrer.

Af Per Christensen Når vi går på Sejlerskole er der for det meste 3-5 om bord, og så er havnemanøvrer nemmere end, hvis man kun er to ombord eller er alene. Her 20 år efter jeg gik på Sejlerskole i Randers sejlklub, så er det stadigvæk havnemanøvrerne, der udfordrer hver gang der er bare lidt […]

Udkig under solosejlads.

Når du sejler i dit fritidsfartøj må du gerne sejle alene. Men reglerne om udkig gælder stadig. Du skal holde udkig under sejladsen. Du må godt sejle alene i sit fritidsfartøj, hvis fartøjets fører har vurderet, at forholdene tillader det, og du kan holde behørigt udkig under sejladsen. Søfartsstyrelsen anbefaler dog, at du sejler flere […]