Mindeord Knud Kristensen

Af Keld Dalmose

Knud Kristensen er født den 21.maj 1945 i Gudnæs, Thy.
Efter endt skolegang kom han ud og tjene i landbruget indtil han blev indkaldt til værnepligt i Søværnet.

Efter endt værnepligt kom Knud i lære som murer i Randers.
Han var en dygtig håndværker og arbejdede som svend både i Århus og Randers. Fritiden gik med at han selv byggede villa i Kristrup til ham og hans kone.

Ægteskabet holdt ikke og Knud vendte igen blikket mod vandet. Han købte en motorsejler, som i 1972 blev udskiftet med “Trunte” en Omega 42, som Knud selv apterede, mens den lå i Dronningborg. […]

Kalendermøde 2020

Sejlsæson 2019 er slut, og nu venter vi med længsel på at komme i gang med sæson 2020.

Onsdag 06-11-2019 var udvalgene indkaldt til planlægning og koordination af aktiviteterne for næste år. Formanden Niels Nielsen sad med det store overblik i en fælleskalender og modtog udvalgenes bidrag.
Et par konflikter i kalenderen blev løst, og et fælles arrangement blev diskuteret. […]