Klubhus Randers Sejlklub

Invitation til andespil

Onsdag den 5. december 2018 kl. 19. i Klubhuset. Kom og deltag i dette hyggelige arrangement, hvor du kan vinde en and til jul – og samtidig råhygge dig med dine sejler kammerater. Tilmelding – efter første til mølle princippet – Til Kurt Mail. kurtandreasen007@gmail.com Eller ring. 40172543 Senest 28.11.2018   Med Sejlerhilsen Kurt Andreasen.

Mindeord: Æresmedlem af Randers Sejlklub Ole Bent Kristensen er død d. 1.november 2018.

Ole har været medlem i klubben af to gange. Han meldte sig ind i klubben i 1953 som elev på øvelsesbåden ´Klaus´ som var blevet købt til klubben i 1950, og blev således en del af dens ni mands store besætning. Elevtiden afsluttedes med et flot duelighedsbevis. I 1955 købte Ole en 18 fods kragejolle Læs mere omMindeord: Æresmedlem af Randers Sejlklub Ole Bent Kristensen er død d. 1.november 2018.[…]