Klubstander

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Sejlklub onsdag den 31. oktober 2018.

Dagsorden 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Bestyrelsens beretning 3. Beretning fra udvalg 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. 6. Valg til bestyrelsen og to suppleanter for denne. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. På valg er Ronnie Siegumfeldt og Peter Ilsvard. Ronnie og Peter ønsker ikke Læs mere omIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Sejlklub onsdag den 31. oktober 2018.[…]