december 14, 2015

Udvalg/aktiviteter

Udvalg

Havneudvalg:

Ivan Mortensen: Email: havneudvalg.rds@gmail.com tlf: 4056 5822 (Ansvarlig for havnepladser)

Gert Petersen, Email: jollysally@icloud.com, tlf: 2117 2721

Kapsejladsudvalg:

Simon Kjær, Email: Simme8920@gmail.com, tlf: 6010 4366

Niels Nielsen, Email: niels@itj.dk, tlf: 2468 3376

Dommere:

Flemming Bjerring, Email: bjerring@youmail.dk, tlf: 2380 8265

Klubhus:

Flemming Christiansen, Email: smulfen45@gmail.com, tlf: 6076 4588

Kurt Andreasen, Email: kurtandreasen007@gmail.com, tlf: 4017 2543

Aktivitetsudvalg:

Tager sig af arrangementer i sæsonen, som pinsestævne, madlavning til søs

Koordinator:

VAKANT

Projektudvalg:

Tager sig af vedligehold af klubbens bygninger og arealer

Ole Uglsøe Christensen, Email: jouc@post12.tele.dk, tlf: 2661 3917

Ivan bødker Kristensen, Email: estiva@famg.dk, Tlf: 2328 3860

Sejlerskolen:

Peter Ilsvard, Email: peter.ilsvard@gmail.com, tlf: 2163 1012

Revisor:

Kai Jensen

Suppleant: Henning Andersen

Hjemmesiden:

Ronnie Andersen, Email: ronnie.siegumfeldt@gmail.com, tlf: 2293 6383

Medieudvalg:

Per Christensen, Email: per@perma.dk, tlf: 2116 3666 (Klokkebøjen)