Skippermøde i Havneudvalget 23-02-2020.

Af Per Christensen.

Der var højvande, da Havneudvalget holdt det årlige Skippermøde søndag den 23. Februar 2020 forud for den kommende sejl sæson. Mange bådejere var mødt op, og endnu flere ville være mødt op, hvis ikke der var sat en begrænsning på en deltager pr. båd. Men lokalet var stort set fyldt, så begrænsningen er af praktiske årsager.

Efter en kop kaffe med rundstykker bød formanden velkommen og startede sin redegørelse. Mastekranen skal have eftersyn før den er klar til brug, og vi afventer lidt bedre vejr til eftersynet, oplyste formanden. Kraneftersynet blev udsat 3 gange på grund af højvande i 2019. Brug af kranen er på eget ansvar. Spildolie kan ikke længere deponeres på havnen, men det skal bortskaffes af den enkelte bådejer på kommunens affaldspladser. Vand på vinterpladsen og broerne er kontrolleret, og en utæthed er repareret. Havneudvalget vil opsætte en hjertestarter. Indkøbet betales af sponsorer, medens den efterfølgende vedligeholdelse er Havneudvalget ansvar.

Formanden fortsatte sin redegørelse, og flere detaljer kan læses i Havneudvalgets referat. Formanden indskærpede, at medlemmerne skal låse værftet og mastekranen efter brug.

En række opgaver omkring værftet er blevet løst på frivillig vis af en gruppe medlemmer. Formanden påskønnede initiativerne og takkede for indsatsen.

Derefter var det kassererens tur. Han oplyste, at indbetalinger nu stort set er “kontantfri”.

Der har været en del debat om elforbrug. Den enkelte bådplads ejer er ansvarlig for forbrug i stikket. Der kan lånes en bimåler af Havneudvalget ved ekstraordinært forbrug på vinterpladsen. Reglerne for el forbrug er ens for alle, fremhævede kassereren. Havneudvalget har hyret et firma til at sørge for græsslåning på vinterpladserne, oplyste kassereren.

Kassererens redegørelse udløste få spørgsmål om registrering af el-forbruget. Husk at notere/tag et billede af din elmåler stand, når du forlader havnen. Indtægterne fra autocamperes elforbrug overstiger væsentlig det samlede el forbrug, så el er reelt ikke et økonomisk problem for Havneudvalget.

Desuden kom der forslag til forbedringer fra enkelte bådejere. Havneudvalget noterede de gode forslag og medtager disse i det fremtidige arbejde.

Forsamlingen klappede efter formandens og kassererens redegørelser og svar til bådejerne. Mødet sluttede kl. 11.00.

Højvande ved Skippermøde.