januar 6, 2019

Sejlerskolen 2019

MARTS Tid Aktivitet
03 Kl. 10-14 Kursus KNOB, STIK og SPLEJSNING, Klubhuset.
14 Kl. 19.00 Teoriaften, Klubhuset.
APRIL    
04 Kl. 19.00 Teoriaften, Klubhuset.
06 + 07 Kl. 10.00 Klargøring af skolebåd på vinterpladsen.
Uge 17 Aftales. Søsætning af skolebåd.
27 Kl. 10.00 Standerhejsning og rigning af skolebåd.
29 Kl. 17.45 Sejlersæson START.
JUNI    
03 Aftales Mandagsholdet sejler Impalaen til Udbyhøj.
16 Kl. 13 Sommertur til Uggelhuse med Sejlerskolen
23   Kattegat Classic CUP, hvis interesse.
27 Aftales. Torsdagsholdet sejler Impalaen til Randers
Sommerferie Uge 27-32  
AUGUST    
12   Opstart efter sommerferie.
13 Aftales. Tirsdagsholdet sejler Impalaen til Udbyhøj.
SEPTEMBER    
04 Aftales Onsdagsholdet sejler Impalaen til Randers.
25   DORTE CUP – skolebådene deltager, hvis interesse.
27 Kl. 19.00 Afslutning med evaluering/spisning, klubhuset.
29   Skolebådene afrigges.
OKTOBER    
Uge 40 Aftales Skolebådene tages på land
06 + 07   Vinterklargøring af skolebåde
26 Kl. 18.00 Standernedhaling.
26 Kl. 19.00 Afriggerfest.