december 28, 2016

Sejlerskolen 2017

MARTS

5. marts. kl. 10 – 16. Knob, stik og splejsning.

16. marts kl. 19.00 Teoriaften i klubhuset

APRIL

6. april kl. 19.00 Teoriaften i klubhuset

15. april kl. 10.00 Klargøring af Filur og Fantus

16. april kl. 10.00 Klargøring af Filur og Fantus

22. april kl. 10.00 Klargøring af Filur og Fantus

23. april kl. 10.00 Klargøring af Filur og Fantus

Uge 17 Søsætning af Filur og Fantus (tidspunkt aftales)

23. kl. 10.00 Rigning og klargøring af skolebådene

24. kl. 10.00 Rigning og klargøring af skolebådene

MAJ

1. maj kl. 17.45 Sejlerskolen starter sejlads med skolebådene

JUNI

6. juni Tirsdagsholdet sejler Filur til Udbyhøj (tidspunkt aftales)

18. juni kl. 10.00 Sommertur med Sejlerskolen

29. juni Torsdagsholdet sejler Filur til Randers (tidspunkt aftales)


Sommerferie i ugerne 27, 28, 29, 30 og 31


AUGUST

7. august kl. 17.45 Sejlerskolen starter efter ferien

7. august Mandagsholdet sejler Filur til Udbyhøj (tidspunkt aftales)

26. august kl. 10.00 Kanaløen Rundt. Skolebådene deltager, hvis der er interesse blandt elever og instruktører

30. august Onsdagsholdet sejler Filur til Randers (tidspunkt aftales)

SEPTEMBER

Uge 38 er sidste undervisningsuge

29. september kl. 19.00 Evaluering og fællesspisning i klubhuset

30. september kl. 10.00 Skippermøde. Afslutningssejlads, Randers – Kanaløen – Randers. Skolebådene deltager, hvis der er interesse blandt elever og instruktører

OKTOBER

1. oktober kl. 10.00 Bådene rigges af og klargøres til optagning.

7. oktober kl. 10.00 Filur og Fantus vinterklargøres (aftales med bådsmanden)

8. oktober kl. 10.00 Filur og Fantus vinterklargøres (aftales med bådsmanden)

 

Obs. der er ingen undervisningen på helligdage, medmindre andet aftales med instruktøren.

Fantus vil sejle fra Randers hele sæsonen.

2. og 3. års elever kan benytte sejlerskolens både efter aftale med Peter Ilsvard og booking på hjemmesiden.

Hilsen bådsmænd og instruktører