Randers Sejlklub – CORONA opdatering.

Opdatering pr. 14-05-2020:

Ud fra de anbefalinger, fra Dansk Sejlunion, DIF og DGI som foreligger i dag, opstartes der forsigtig i Junior/Seniorer sejlerskolen, SUP sejlerskolen, kapsejlads- og projekt-udvalget, med en del begrænsninger og forbehold. Vi er desværre også nødsaget til forsat at holde vores klubhus lukket og henviser til de offentlige toiletter, som Randers Kommune rengør efter deres rengørings forskrifter. Der er også yderlige aflysninger af arrangementer pga. smittefaren:

Følgende aktiviteter er aflyste:

 • 01.06.2020 Pinse tur til Bønnerup
 • 07.06.2020 Sommertur til Uggelhuse
 • 13.06.2020 Kattegat Classic CUP
 • 13.06.2020 Vild med Vand

Positivt er det at standermasten er opsat og snart vil vores klubstander blive hejst til tops af en medhjælper med en afstand på 2 meter. Stor tak til alle medhjælpere. Som skrevet før har bestyrelsen afholdt møde med udvalgs ansvarlige. Alle udvalg har lavet et oplæg til, hvordan de vil overholde de anbefalinger og råd vi har modtaget. (Se herunder) Er der ønsker om deltagelse eller spørgsmål herom, henvises til udvalgs ansvarlig.

Projektudvalget: Har udsendt information i denne uge, håber på opbakning.

Juniorsejlerskolen:
Udfører sejladserne på følgende måde, hvor vi selvfølgelig tager højde for den situation vi er i.

 • Der vil til hver sejlads være tilmelding, så vi på intet tidspunkt er over 10 sejlere.
 • Der vil blive anvist et område KUN for sejlere og instruktører.
 • Forældre er velkomne men på lang afstand (Husk 10 personers reglen.)
 • Rigning vil foregå med min. 3 meter afstand mellem hver båd
 • Kun 1 sejler i Kistebænken af gangen.
 • Sejlads kun for selvstændige øvet sejlere.
 • Der vil ikke være adgang til klubhuset og derved heller ikke til toilet.

Stand-Up-Paddle (SUP) skolen:

 • Klubudstyr er personligt og må ikke benyttes af andre end de tildelte.
 • 3 x udstyr (nr. 08-09-10) må benyttes med minimums 48 timers mellemrum.
  Ved brug noteres det på oversigt i board-skur og/eller informer gerne i FB gruppen, hvis de benyttes.
 • ALT udstyr skal afvaskes efter brug, inden det stilles tilbage i board-skur.
 • Max 10 SUP’ere må padle sammen.
 • Klubhuset er aflåst, vi henviser derfor evt. til havnens toilet faciliteter.

Seniorsejler skolen:

Tine arbejder sammen med sine instruktører om et setup som kan anvendes til de to klubbåde, Det er ikke nemt med de anbefalinger som foreligger lige nu, med kun to personer på båden af gangen osv. Når Tine er klar, vil dette blive informeret ud til instruktører og elever. Fantus er klar til at komme i vandet. Hedvig har haft indbrud og afventer nye dele før hun er klar. Men de kommer i vandet, så sejlerskoen kan komme i gang, når og hvis der lempes.

Kapsejladsudvalget vil følge følgende punkter under Corona påbud:

 • Max 2 personer per båd.
 • Max 5 både som kan deltage.
 • Starten bliver på officiel Gps/telefon- tid. og ligeså opråbt af en deltagende båd med en fra kapsejladsleden. Starten vil være k:l 18.00. hver onsdag fra den. 13 maj.
 • Skipper på hver båd er selv ansvarlig for at tage sig selv i mål og sende tiden til Kapsejladsledelsen Længere start linje end normalt.
 • Ingen sociale arrangementer efter eller før sejladsen.
 • Mulighed for at blive målt ind med mindre sejl areal.
 • Skippermøde/sejlbestemmelser bliver udsendt på fælles besked på telefon. 1 time før sejladsen.
 • Både skal tilmeldes til Kapsejlads ledelsen senest tirsdag aften kl 18.00 (24 timer før start)
 • Der bliver sejlet uden officel dommer, så sejladsen bliver sejlet efter Gentlemen princip.