Madlavning til søs

Madlavning til søs

Også i år er der ” madlavning til søs ” i klubhuset. Kok Søren ” Bifrost ” har sammensat menyen som vi sammen skal lave.Tilmelding på sedlen i klubhuset eller på mail kelddalmose@gmail.comSidste tilmelding fredag den 8 februar.Skynd dig der er kun 25 pladser. Vi ses i klubhuset onsdag den 13 feb. Kl. 17 30.

Invitation til andespil

Invitation til andespil

Onsdag den 5. december 2018 kl. 19. i Klubhuset. Kom og deltag i dette hyggelige arrangement, hvor du kan vinde en and til jul – og samtidig råhygge dig med dine sejler kammerater. Tilmelding – efter første til mølle princippet – Til Kurt Mail. kurtandreasen007@gmail.com Eller ring. 40172543 Senest 28.11.2018   Med Sejlerhilsen Kurt Andreasen.

Mindeord: Æresmedlem af Randers Sejlklub Ole Bent Kristensen er død d. 1.november 2018.

Ole har været medlem i klubben af to gange. Han meldte sig ind i klubben i 1953 som elev på øvelsesbåden ´Klaus´ som var blevet købt til klubben i 1950, og blev således en del af dens ni mands store besætning. Elevtiden afsluttedes med et flot duelighedsbevis. I 1955 købte Ole en 18 fods kragejolle Læs mere omMindeord: Æresmedlem af Randers Sejlklub Ole Bent Kristensen er død d. 1.november 2018.[…]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Sejlklub onsdag den 31. oktober 2018.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Sejlklub onsdag den 31. oktober 2018.

Dagsorden 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Bestyrelsens beretning 3. Beretning fra udvalg 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. 6. Valg til bestyrelsen og to suppleanter for denne. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. På valg er Ronnie Siegumfeldt og Peter Ilsvard. Ronnie og Peter ønsker ikke Læs mere omIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Sejlklub onsdag den 31. oktober 2018.[…]

Indvielse af slæbested 28. september kl 16.00

Indvielse af slæbested 28. september kl 16.00

  INDBYDELSE Lille Plads med stor betydning. Indvielse af slæbestedet. Kan nu benyttes til isætning og optagning selv af store både. Derfor vil Sejlklubben Fjorden og Randers sejlklub afholde officiel åbning, med lidt til halsen. Formand for Randers havn Daniel Madie´ vil åbne slæbestedet.   Fredag den 28 september 2018 Kl. 16         Læs mere omIndvielse af slæbested 28. september kl 16.00[…]