Mindeord: Æresmedlem af Randers Sejlklub Ole Bent Kristensen er død d. 1.november 2018.

Ole har været medlem i klubben af to gange. Han meldte sig ind i klubben i 1953 som elev på øvelsesbåden ´Klaus´ som var blevet købt til klubben i 1950, og blev således en del af dens ni mands store besætning. Elevtiden afsluttedes med et flot duelighedsbevis.

I 1955 købte Ole en 18 fods kragejolle ´Spica´der således blev starten på en længere karriere som bådejer. Ole forlod Randers til fordel for værnepligt, ophold i England, Tyskland og herefter Næstved hvor han også var medlem af bestyrelsen i deres sejlklub.

Ved besøg i Randers, i denne periode, var sejlklubben altid et sikkert mål for at hilse på og møde gamle venner.

Ole kom tilbage til Randers Sejlklub som medlem i 1973. I 28 år blev det nu som bådejer under Randers Sejlklub`s stander og splitflag med stjerne. Det blev til mange forskellige både I årenes løb.

Ole blev valgt til klubbens bestyrelse 1976 og valgt som formand i 1978. Herved kaldenavnet ”Ole Formand” som har hængt ved lige siden. Klubben havde således fået en arbejdsom og initiativtagende formand. Det blev en periode hvor der skete meget ud over det daglige.

Værftsbygningen på bådepladsen blev i 1979 købt i fællesskab med ”Fjorden” til stor gavn for sejlerne, også her mange år efter. I 1980 blev formidlingscentralen ”Kistebænken” startet op.

I 1981 blev Windsurferafdelingen etableret. I 1982 indkøbtes til juniorafdelingen Ynglingen  D-51 ´Hedvig´og 1983 bliver ”Klubnyt” gjort til bladet ”Klokkebøjen” som vi kender den i dag.

Kronen på Oles værk som formand må nok siges at være indvielsen af det nye ombyggede og udvidede klubhus, som var færdigt foråret 1983.

Ole var siden aktiv for klubben på flere fronter, herunder som medarrangør af ´lysregattaen´ som blev startet op i 1986 og 2002, medarrangør af og toastmaster ved klubbens 125 års jubilæumsfest.

Herudover et stort arbejde med at få  ”Den historiske protokol” (sammen med Aksel Thorsen) gjort digital, ajourført og sat på klubbens hjemmeside.

Ole var ligeledes fra 1975 medlem af Sejlerlauget og fra 1976 sad han i dets bestyrelse.

Ole var altid foregangsmand for en god og munter, men artig stemning og nød en fælles slagsang.

Ole var klubbens omvandrende historiske vidensbank, som vi benyttede os af så ofte det var nødvendigt, og opgaver, som blev overgivet til Ole blev altid løst på absolut bedste måde.

At Ole blev udnævnt til æresmedlem må ses som en hæder og tak til ham for mange års ihærdigt, tillidsfuldt og godt arbejde til gavn for klubben og dens medlemmer.

Ole døde efter en tid med svær sygdom hvor han på trods af denne bevarede sin personlighed  og positive indstilling til det sidste.

Ære være Ole´s minde