december 15, 2015

Kapsejlads 2016

 

Aftensejladser 2016Randers fjord
Regler Sejladsen vil blive sejlet efter ISAF og DS`s sejladsbestemmelser samt nedennævnte.
Handicap Der anvendes DH 2014
Sejladsdage – onsdage Maj: 18 – 25
Juni: 1 – 8 – 15 – 22
August: 10 – 17 – 24 – 31
September: 7 – 14 – 21 – 28 (Dorthe cup, start 17.30)
Start tidspunkt Kl. 18.15
Skippermøde / tilmelding Onsdag den 11. maj kl. 17:00
Start- og mål linje Blåt flag ved dommerstade og udlagt bøje mod syd.
Tilbagekaldelse Ved tyvstart, sættes signalflag X (finsk flag) + afgivelse af 1 lydsignal som medfører retur over startlinjen.
Generel tilbagekaldelser Ved fejl i startprocedure eller ej identificeret tyvstarts båd kommer 2 lydsignaler. Dette medfører omstart ca. 5 min. efter.
Tidsbegrænsning Sejladsen skydes af kl. 21.00
Afkortning af banen Kan kun ske ved bane ”D” – Dommeren kan tage bådene i mål efter første omgang.
Pointsystem Der anvendes lavpointsystem hvor de 10 bedste sejladser tæller i det samlede resultat for hele sæsonen.
Protester Skal indleveres til dommerstadet senest 15 min. efter sejladsens afslutning.
After Sailing ”Præmie” til aftenens vinderbåd / resultatliste med gennemgang af sejladsen / snitter + kaffe
Dommere Svend Nielsen og Flemming Bjerring
Kapsejladsudvalg Jørn Horneman, tlf. 28252212