Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Sejlklub onsdag den 31. oktober 2018.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning
3. Beretning fra udvalg
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.
6. Valg til bestyrelsen og to suppleanter for denne.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

På valg er Ronnie Siegumfeldt og Peter Ilsvard.
Ronnie og Peter ønsker ikke genvalg.

Suppleanter til bestyrelsen: På valg er Tine Bræmer-Jensen.

Revisor: på valg er Kai Jensen.

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til:
E-mail: jouc31@gmail.com – eller pr brev til:
Ole Uglsøe Christensen, Parkvej 31, 8920 Randers NV
Skal være Ole i hænde senest den 15. oktober.

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal medlemskontingent for 2018 være betalt.

Aftenens program
Kl. 18.00 Klubben er vært til en god gang gule ærter med det hele inklusiv en øl eller vand.
Kl. 19.00 Standernedhaling.
kl. 19.15 Generalforsamling.

Tilmelding til spisning skal ske til Marianne Kristensen.
E-mail: mk@anatur.dk
Eller tlf. 20 28 34 72
Senest tirsdag den 23.10.2018