Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling og Ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts 2020.

Bestyrelsen i Randers Sejlklub har udsendt indkaldelser til

• Ekstraordinær Generalforsamling
• Ordinær Generalforsamling

onsdag den 18. marts 2020

Aftenens program
Kl. 18.00 Klubben er vært til Skippergryde inklusiv en øl eller vand.
Kl. 19.00 Ekstraordinær Generalforsamling marts 2020
Generalforsamling 2020

Klik på de to genveje/links ovenover for at se dagsordenen.

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til:
E-mail: niels@itj.dk eller pr. brev til:
Niels Nielsen, Bjellerup Allé 2, 8930 Randers N.
Skal være Niels i hænde senest den 4. marts 2020.

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal medlemskontingent for 2020 være betalt.

Tilmelding til spisning skal ske til Marianne Kristensen.
E-mail: mk@anatur.dk
Eller tlf. 20 28 34 72
Senest tirsdag den 10.3.2020