Hvordan er brandsikkerheden på danske både til fritidsbrug?

I denne sommer har der været flere brande på fritidsbåde rundt om Fyn, mens de lå på vandet – og nogle af dem brændte helt ned. Alle personer blev heldigvis reddet. Men kunne det være undgået?
Overlæge og professor Jens Lauritsen ved Odense Universitetshospital har taget initiativ til denne undersøgelse. Dansk Sejlunion har ikke deltaget i udarbejdelsen af undersøgelsen, men opfordrer alle sejlere til at deltage.

Dansk Sejlunion vil senere bringe resultaterne af undersøgelsen.

Deltag i denne undersøgelse og vær med til at afdække årsagerne til brand i danske fritidsbåde.

Links:

Læs mere hos Dansk Sejlunion.

Deltag i undersøgelsen.