HUSK Arbejdsdagen den 26. maj

Hej Alle
Hermed en reminder og oversigt til arbejdsdagen den 26. maj 2019
Det drejer det sig om forårs rengøring klubhus, samt klargøring udendørsarealer
ved klubhus, og maling af container mod vest.
Håber der er mange som kan deltage, da vi gerne skulle være færdige inden
sæsonen rigtig begynder.
Program.
Kl. 9.30 Kaffe og Rundstykker i klubhus
Arbejde.
Kl. 12.30 Sandwich – øl –sodavand.
Arbejde.
Kl. ca. 14 afsluttes arbejdet
Svar venligst om du kommer.
Jouc31@gmail.com
Senest den 22. maj 2019

Med venlig hilsen
Projektudvalget