Generalforsamling 2020.

Af Per Christensen

Klubbens ordinære generalforsamling var blevet udsat på grund af Corona restriktioner, men den blev gennemført onsdag den 19. august 2020 i Restaurant Sejlklubbens lokaler. Bordopstillingen gjorde, at der blev holdt god afstand mellem deltagerne, og bespisningen var ikke buffet som i tidligere år. I stedet serverede restaurantens personel en færdig anrettet portion til de medlemmer, som var mødt frem til spisningen før generalforsamlingen. Antallet af deltagere passede heldig vis til lokalernes størrelse og der kunne godt have været 6-8 mere.

Generalforsamlingen forløb under særdeles ordnede forhold, og der bliver udfærdiget et referat af bestyrelsen. Niels Nielsen afgik som formand efter eget ønske, og han blev hyldet for sin energiske indsats i sin periode. Efter formandens beretning fulgte  udvalgenes beretninger samt gennemgang af regnskab.

Bestyrelsen i Randers Sejlklub har nu konstitueret sig. Ny formand er Peter Kjær, og ny suppleant er Kosta Klasnic
Øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter på deres poster.

Der blev lavet en enkelt vedtægtsændring vedrørende tidspunkt for den ordinære generalforsamling af hensyn til vores mulighed for at kunne søge tilskud hos Randers Kommune.

Masser af klapsalver fra medlemmerne og enkelte spørgsmål, som blev besvaret på seriøs og kompetent manér.

Ny formand: Peter Kjær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se flere billeder fra generalforsamling 2020 i galleriet herunder.