En legende er gået fra borde

Sejlklubbens mangeårige Æresmedlem
Jørn Marius Hornemann Nielsen
har tabt den ulige kamp til hans, på det seneste, kraftigt accelererende sygdom.

De fleste kender ham nok mest som Slagter. Under dette navn har han været kendt i sejlerkredse i store dele af Danmark. Under vore ture rundt i danske havne, har vi mange steder oplevet, når vi fortalte at vi kom fra Randers Sejlklub, at få stillet spørgsmålet:” Hvordan går det med Slagter? ” Vi har haft et nært og rigtig godt samarbejde med Slagter siden først i 1960’erne. Det var i forbindelse med hans funktion som formand for juniorafdelingen. Slagter var altid hård men retfærdig. Vi skulle f.eks. altid stille torsdag aften og vise, at juniorbådene var shipshape. De som ikke mødte op, fik ikke lov at sejle på weekend tur.
Da vi senere fandt ud af, at vi skulle have egen båd, blev det selvfølgelig til en Piratjolle. Det var Slagters favoritfartøj på dette tidspunkt. Han var jo selvfølgelig i Dansk Piratjolleklubs bestyrelse i mange år. Jollerne kørte vi Danmark rundt hver weekend til alle de kapsejladser, vi kunne komme til. Slagter var så heldig, at han havde en tålmodig Tove derhjemme, for slagterforretningen skulle jo også passes. Så når sejladserne var slut søndag, måtte han skynde sig hjem for at gøre varer klar til mandag morgen. Dette stod på i 10-15 år med mange gode oplevelser.
Senere har vi sejlet et væld af kapsejladser i alle mulige både sammen. Der var altid liv og glade dage, når man var sammen med Slagter. Når vi kom hjem i klubben og Slagter skulle fortælle historier om alle vores bedrifter, var det ikke altid, at vi andre kunne genkende situationen. Så var det, at han altid sagde ” Det må I da kunne huske, I var da selv med.”
Slagter har altid været klubbens mand, og der er vel ikke den post i klubben, som han ikke har været primusmotor for. De seneste år meldte han ud, nu gad han altså ikke mere. Men da vi andre sad på hænderne og ikke meldte os, tog han så lige et år mere.
Det bliver mærkeligt ikke at møde Slagter i klubben stort set hver dag.

Æret være
Jørn Marius Hornemann Nielsen’s
Minde

Kirsten & Lars, Pjat