Lidt om at ligge for svaj ved turbøjer eller for anker.

Læs her om regler for anvendelse af Dansk Sejlunions turbøjer og se en video.

Se en Video om Dansk Sejlunions Turbøjer

  • Du har bøjen i max. 24 timer. Derefter skal den frigives til et andet fartøj.
  • Maksimal belastning er på 15 tons – og må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.
  • At benytte bøjerne sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under brug af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende.
  • Hvis flere både benytter samme bøje, er det først ankomne båd, som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).
  • Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer, jvf. regel 30 i “Internationale Søvejsregler”.

Du kan også ligge for anker. Læs her lidt fra Dansk Sejlunion om at ligge for anker: Hvorfor ligger du aldrig for anker.