Klubstander

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Sejlklub onsdag den 31. oktober 2018.

Dagsorden 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Bestyrelsens beretning 3. Beretning fra udvalg 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. 6. Valg til bestyrelsen og to suppleanter for denne. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. På valg er Ronnie Siegumfeldt og Peter Ilsvard. Ronnie og Peter ønsker ikke Læs mere omIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Sejlklub onsdag den 31. oktober 2018.[…]

Indvielse af slæbested 28. september kl 16.00

  INDBYDELSE Lille Plads med stor betydning. Indvielse af slæbestedet. Kan nu benyttes til isætning og optagning selv af store både. Derfor vil Sejlklubben Fjorden og Randers sejlklub afholde officiel åbning, med lidt til halsen. Formand for Randers havn Daniel Madie´ vil åbne slæbestedet.   Fredag den 28 september 2018 Kl. 16         Læs mere omIndvielse af slæbested 28. september kl 16.00[…]

Filur skal sælges

Bestyrelsen i Randers Sejlklub har besluttet, at skolebåden Filur skal sælges og erstattes af en nyere og lidt større skolebåd til sæsonen 2019. Filur sættes i første omgang til salg blandt klubbens medlemmer for højeste bud over 10.000 kroner.  Dette betyder, at du har mulighed for billigt, at erhverve en kendt båd. Du skal indsende Læs mere omFilur skal sælges[…]